image01?1
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?2
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?3
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?4
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?5
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?6
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?7
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?8
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?9
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?10
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?11
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?12
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?13
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?14
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?15
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?16
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?17
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?18
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?19
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?20
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?21
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?22
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?23
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
image01?24
image01-large
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?
CLOSE
onboarding_info_azetsTest av dataProjektplanPlanläggningsfasen. I denna fas sätter vi upp de interna systemen för lön och ekonomi, de underliggande applikationerna och erbjuder eventuell integration med tredjepartssystem. Implementeringsfasen. I denna fas testar vi systemen, integrationer, arbetsflöden och den importerade datan och ser till att allt är korrekt.Kvalitetssäkring och rapportering. I denna fas godkänner kunden de uppsatta systemen och rutinerna. Vi blir sedan eniga om vem som har ansvar för vad (kunden eller Azets). Insamling av dataAvslutningsvis. Den viktigaste uppgiften i denna fas är att tillhandahålla support till våra kunder. Vi erbjuder utbildning för att optimera effektiviteten, samarbetet och övergången till den nya lösningen. Få det du har betalat förSupport till våra kunderInterna systemww